Το πρόγραμμα Voucher έχει σταματήσει.

Η λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης αναστέλλεται.